Huwen en samenwonen

Huwelijk
Huwen of samenwonenWil je in het huwelijk treden, loop dan even binnen bij de dienst burgerzaken.  Een datum vastleggen kan tot 1 jaar vooraf.

De burgerlijke plechtigheid kan plaatsvinden, elke weekdag tussen 9.00 en 11.30 uur en tussen 13.30 en 15.00 uur. of 's zaterdags tussen 9.30 en 11.30 uur.

Ook voor personen van hetzelfde geslacht
Op 30 januari 2003 keurde de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, na de Senaat, het voorstel goed om het huwelijk open te stellen voor personen van hetzelfde geslacht.  Daardoor verwerven zij, wanneer ze huwen, dezelfde rechten en plichten als heterosexuele partners inzake onderhoudsgelden, erfrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, enz.
 

Ondertrouw
Minimum 14 dagen voor het huwelijk gaat het paar in ondertrouw. Je informeert best op voorhand bij de dienst Burgerzaken welke formulieren je moet meebrengen.

Verklaring van wettelijke samenwoning

Wil je niet trouwen, maar het samenwonen wettelijk laten vastleggen, kom dan even langs bij de dienst burgerzaken.  Beide personen die samenleven leggen dan een verklaring van wettelijke samenleving af.  Dit gebeurt in het gemeentehuis van de gemeente waar je woont. Een afschrift wordt tegen ontvangstbewijs afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je kan deze overeenkomst ook authentiek laten verklaren door een notaris.

Scheiding van tafel en bed  en echtscheiding
echtscheidingVoor meer informatie over deze materie kan je contact opnemen met de dienst burgerlijke stand, of met een advocaat.
De echtscheiding wordt uitgesproken op de rechtbank.  Na deze uitspraak worden de gegevens in de registers van de burgerlijke stand aangepast.  Dat gebeurt in de gemeente waar één van de partners is ingeschreven.

Huwelijksjubilea
50 jaar gehuwd of gouden bruiloftIn onze gemeente is het een traditie dat de huwelijks- verjaardagen zoals een gouden bruiloft en een diamanten bruiloft, uitbundig gevierd worden.  Het is een gelegenheid om het gezin, de familie en vrienden en buren rond de feesttafel bij elkaar te brengen.  Af en toe wordt er zelfs een feestelijke jubileumstoet georganiseerd.  Als gemeentebestuur wensen wij deze traditie te ondersteunen door de gemeentelijke lokalen ter beschikking te stellen, een receptie aan te bieden, met een bestuursafvaardiging aanwezig te zijn, en een kleine financiële ondersteuning en een geschenk te geven. 

Je kan de receptie aanvragen bij de cultuurdienst, tel. 03 690 46 26 of mail naar cultuur@wuustwezel.be