Identiteitsdocumenten

Identiteitsbewijzen voor kinderen

Pasje voor kinderen jonger dan 12 jaar
Kids-IDKinderen onder de 12 jaar die naar het buitenland reizen, hebben een elektronische kinderreispas (Kids ID) met kleurenpasfoto met witte achtergrond nodig. Je moet die minstens 3 weken voor vertrek naar het buitenland aanvragen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.

Voor reizen naar landen waarvoor een reispas nodig is, hebben alle kinderen, dus ook kinderen die nog geen jaar oud zijn, een reispas op eigen naam nodig.

Kostprijs Kids-ID
• Normale aanvraag: 6,70 euro
• Dringende aanvraag (levering de volgende werkdag bij aanvraag voor 15 uur): 91,90 euro

richtlijnen pasfoto

De elektronische identiteitskaart (EIK)
Alle Belgen moeten vanaf hun 12 jaar een identiteitskaart hebben, vanaf je 15 jaar moet je die altijd bij je hebben. Zo'n identiteitskaart heeft een beperkte geldigheidsduur: ze is 10 jaar geldig.  Bij het verstrijken van deze periode, word je automatisch door de dienst burgerzaken uitgenodigd. Verder moet je identiteitskaart aangepast worden als je verhuist en moet je identiteitskaart volledig vervangen worden bij naamsverandering en bij verlies, diefstal of beschadiging van de kaart.

De elektronische identiteitskaartDeze identiteitskaart heeft het formaat van een bankkaart, met daarop een elektronische chip.  Een aantal gegevens kan je gewoon op de kaart lezen, zoals naam, geboortedatum, rijksregisternummer, nationaliteit;  en een aantal gegevens kunnen alleen elektronisch gelezen worden, zoals je adres. 

Je kan deze kaart ook gebruiken om een elektronische handtekening te plaatsen en ter identificatie op beveiligde websites.

kostprijs EIK:  
• normale aanvraag: 18,70 euro    
• dringende aanvraag (levering de volgende werkdag bij aanvraag voor 15 uur): 103,90 euro     

richtlijnen pasfoto

Verlies van een elektronische identiteitskaart
Bij verlies van je elektronische identiteitskaart, neem je onmiddellijk contact op met DOCSTOP 00800 21 23 21 23 en in het buitenland +322 518 21 23. DOCSTOP blokkeert de elektronische functies van je EIK onmiddellijk. De dienst is 24 uur op 24 uur beschikbaar.

Vervolgens bied je je bij de politie of het gemeentehuis aan met een recente pasfoto. De politie of dienst burgerzaken levert je een geldig bewijs van diefstal of verlies af. Met dit bewijs van diefstal of verlies kom je naar de dienst burgerzaken, waar de procedure voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart wordt gestart.

Reispassen
Belgisch paspoort Een reispas wordt persoonlijk aangevraagd bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je woont.  Je moet 1 kleurenpasfoto met witte achtergrond voorleggen.  De reispas is steeds 7 jaar geldig.  De gewone aanvraagprocedure duurt 7 werkdagen.  Er is ook een spoedprocedure die 2 werkdagen in beslag neemt en een superdringende procedure van 4,5 uur waarbij je de reispas zelf moet afhalen in Brussel.  Verlenging van de reispas is afgeschaft.

kostprijs
• meerderjarigen: 70 euro    spoedprocedure: 245 euro  Superdringende procedure: 305 euro
• minderjarigen:   35 euro    spoedprocedure: 210 euro  superdringende procedure: 270 euro
richtlijnen pasfoto

Rijbewijzen 
Het rijbewijs 

Je vraagt het aan bij de dienst burgerzaken. Als de foto van je huidige identiteitskaart mag gebruikt worden, dien je geen nieuwe pasfoto mee te brengen. In het andere geval breng je 1 kleurenpasfoto op witte achtergrond mee om in te scannen. Sinds 5 april 2013 is het rijbewijs in bankkaartformaat.
Prijs: 25 euro.
Richtlijnen pasfoto

Het voorlopig rijbewijs

Dit wordt ook aangevraagd bij de dienst burgerzaken. Als de foto van je huidige identiteitskaart mag gebruikt worden, dien je geen nieuwe pasfoto mee te brengen. In het andere geval breng je 1 kleurenpasfoto op witte achtergrond mee om in te scannen. Sinds 1 oktober 2013 is ook het voorlopig rijbewijs in bankkaartformaat.
Prijs: 25 euro
Richtlijnen pasfoto

Het internationaal rijbewijs 
Belgisch rijbewijsOok hiervoor wend je je tot de dienst burgerzaken.  Je moet het rijbewijs persoonlijk aanvragen, iemand anders kan dit niet voor je doen. 

Bij aanvraag van het internationaal rijbewijs moet je je Belgisch rijbewijs voorleggen en 1 pasfoto meebrengen.
Prijs: 20 euro
Richtlijnen pasfoto