Inspraakmoment voor panden binnen beschermd dorpsgezicht

Dorpskern Wuustwezel is waardevol erfgoedDe dorpskern van Wuustwezel is een waardevol stukje erfgoed. Dit typische dorpsgezicht wenst het lokaal bestuur maximaal te behouden in de toekomst. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een visie voor de komende 24 jaar. Ook jouw mening is hierbij belangrijk. We nodigen je dan ook van harte uit op een infomoment dat door zal gaan dinsdag 18 februari 2020 om 20 uur in GC Blommaert.

Dorpskern van Wuustwezel is waardevol stukje erfgoed
De grote kerk met haar omliggende kerkhof, de kerkhofmuur, de woningen op de hoek van de Dorpsstraat met Achter d’ Hoven en de Kloosterstraat, … De dorpskern van Wuustwezel is een waardevol stukje erfgoed. Dit typische dorpsgezicht wenst het lokaal bestuur maximaal te behouden, te versterken en te herstellen voor de toekomst. Momenteel wordt hard gewerkt aan een visie voor de komende 24 jaar.

Een strak plan voor dorpskern Wuustwezel
Lokaal bestuur Wuustwezel neemt, met ondersteuning van Regionaal Landschap de Voorkempen en Erfgoed Voorkempen het initiatief om een erfgoedbeheersplan op te maken voor het beschermd stads- en dorpsgezicht Dorpskern Wuustwezel.

Een erfgoedbeheersplan maakt een visie op voor het (door Vlaanderen beschermde) gebied, dat als één van de meest waardevolle en best bewaarde stukjes erfgoed in Vlaanderen werd aangeduid. 

Ook jij bent een belangrijke partner
Het opstellen van dit plan en de bijhorende maatregelen gebeurt door een gekwalificeerd studiebureau in nauw overleg met alle betrokken partners: het Agentschap voor Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, de kerkfabriek van Wuustwezel, gemeente Wuustwezel, Erfgoed Voorkempen, ...

Hierbij zijn ook de nabije inwoners zeer belangrijke partners. Welke ondersteuning kan je hierbij genieten?  Zijn er subsidiemogelijkheden voorhanden? Waar kan je terecht voor meer info?  Wij helpen je graag verder. 

Inspraakmoment op dinsdag 18 februari 2020
Je bent daarom van harte uitgenodigd op een infomoment op dinsdag 18 februari 2020 om 20 uur in GC Blommaert. Tijdens een korte voorstelling nemen we je mee in het verhaal van het beheersplan en kun je vervolgens ook jouw input meegeven. Dat kan gaan over het beheer van de kerk en het kerkhof, vragen over jouw eigen pand, mobiliteit, de algemene beleving van de buurt, …

Graag horen we van jou of je er bij kan zijn. Toegang is gratis en vrijblijvend.
Graag je komst bevestigen tegen donderdag 13 februari 2020

Meer info
Dienst cultuur - 03 690 46 26 - cultuur@wuustwezel.be