Kinderopvang voor baby's en peuters

Ferm Kinderopvang biedt hoofdzakelijk dagopvang voor kinderen van 0 tot 3  jaar bij onthaalouders thuis. Tijdens verlofdagen en vakantieperiodes voorziet de dienst eveneens in dagopvang voor kinderen tot 12 jaar. De opvang gebeurt in een familiale sfeer bij onthaalouders uit de onmiddellijke omgeving. Het aantal kindjes per onthaalouder blijft beperkt om het persoonlijke en warme karakter van de opvang in gezinsverband te verzekeren. De werking wordt verzekerd door Verantwoordelijken Kinderopvang die instaan voor de voortdurende begeleiding, ondersteuning  en vorming van de onthaalouders. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor de ouders.

Het tarief voor de kinderopvang is inkomensgerelateerd.

Ferm Kinderopvang maakt deel uit van groep KVLV. Je kan terecht op onze helpdesk (070 24 60 41) elke werkdag van 09:00 tot 14:00

NIEUWE AANVRAGEN STEEDS  RICHTEN TOT ONZE HELPDESK (070 24 60 41)