Leegstand

Leegstaande gebouwen en woningen dienen door elke gemeente te worden geïnventariseerd in een leegstandsregister. Hierbij is het gemeentelijk reglement op de leegstand van gebouwen en woningen van toepassing. Wanneer wordt een woning/gebouw als leegstaand beschouwd? Kan u bezwaar aantekenen tegen deze beslissing? Hoe weet u dat een gebouw of woning wordt opgenomen in een leegstandsregister? Wanneer verdwijnt het gebouw of de woning uit het leegstandsregister? Het antwoord op al deze vragen vind je hier.

De gemeenteraad heeft op datum van 2 december 2019 een belastingsreglement op leegstand goedgekeurd. Het basisbedrag hiervoor bedraagt 1.200 euro voor een gebouw of woning en 500 euro voor een appartement. De gebouwen of woningen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden, vanaf de aktedatum, zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister dienen deze belasting te betalen. Er zijn echter een aantal vrijstellingen opgenomen in het reglement.

Leegstaande bedrijfsgebouwen kunnen opgenomen worden in de (gewestelijke) inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. Als een bedrijfsruimte geïnventariseerd wordt, moet de eigenaar een heffing betalen. Hier komt u te weten hoe een bedrijfsruimte terechtkomt in de Inventaris, wanneer de heffing is verschuldigd en hoeveel die bedraagt, wat de mogelijkheden zijn tot schrapping en opschorting en het verkrijgen van een subsidie.

Klik hier voor het reglement op de registratie van leegstande gebouwen en woningen en op de belasting op leegstand.