Leerlingenbegeleiding

Logo Centrum voor LeerlingenBegeleidingIn Vlaanderen wordt de leerlingenbegeleiding, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, toevertrouwd aan een "Centrum voor Leerlingenbegeleiding" (CLB). Ze zijn sedert het decreet van 01/12/1998 ontstaan uit de fusie van de vroegere psycho-medisch-sociale centra (PMS) en centra voor Medisch SchoolToezicht (MST).