Lokaal Overleg Kinderopvang

Het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning komt twee maal per jaar bij elkaar.  Ze bespreken de organisatie van de vakantie-opvang voor de schoolgaande kinderen in overleg met de speelpleinwerking, de dienst vrije tijd en Stekelbees.  Ze geven advies aan Kind en Gezin bij de vaststelling van tekorten in het aanbod aan kinderopvang in onze gemeente.  En samen met de opvoedingswinkel van Brasschaat organiseren ze vormingsmomenten voor ouders. 

De verslagen van deze vergaderingen zijn op eenvoudig verzoek te bekomen bij Christine Paelinckx, tel. 03 690 46 14

De huidige samenstelling:

Naam Geleding
Lore Van Dongen Speelpleinwerking
Jetje Quirijnen Stekelbees
Anne Van Damme Landelijke Kinderopvang
Maike Van Den Bleeken Dienst Onthaalgezinnen
Els Wijnendaele Kind en Gezin
Luc Palinckx VBS Sterbos
Wen Van Hees VBS 't Kantoor
  BLO Berkenbeek
Jan Van Gils GLS De Wissel
Jan Peeters GLS Klim Op
Mariëlle Kuypers GLS 't Blokje
Bjorn Looyens VBS TRiangel
Francine Noyens GO! Achter d'Hoven
Paul Vermeiren Oudercomité Mater Dei
Mariette De Bruijn vriendenkring De Wissel
Ronny Van Looveren ouderraad Sterbos
Johan Verelst vriendenkring 't Blokje
Anja Boeckmans vriendenkring Klim Op
Kristof Weyns Oudercomité Braken
Nadia Heeren Oudercomité De Toren
Heidi Van Oeckel Oudercomité Braken
Chris Lenaerts Gezinsbond
  Zwilly Zwolly
  De REgenboog
  't Kapoentje
Martine Van den Broeck Christelijke Mutualiteit
Karin Trouillard De Voorzorg
Inne Beyers Jeugdraad
Leo Geysen Gemeenteraad
Glenn Verelst OCMW-raad
Mieke Steyaert OCMW-raad
Helga Hoeymans OCMW-raad
Chil Brant Gemeenteraad
Jil Delen Gemeenteraad
May Aernouts Gemeenteraad
Christine Paelinckx Secretaris
Mai Van Thillo Schepen voor kinderopvang