Meldpunt milieuklachten

Milieuklachten, meld ze ons!

Milieuklachten kunnen van uiteenlopende aard zijn:

  • algemene milieuvervuiling, zoals bv. vervuiling van een beek;
  • hinder afkomstig van vergunningsplichtige inrichtingen (bedrijven), zoals bv. lawaaihinder, geurhinder, vuile rook, enz.;
  • verboden handelingen, zoals verbranden van afval, lozen van chemicaliën in de riool, …

Voor het melden van deze klachten kan je terecht bij:

Tijdens kantooruren:
-    de gemeentelijke milieudienst, tel: 03 690 46 37 of duurzaam@wuustwezel.be
-    de Politiediensten: Lokale Politie Grens, Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout. 

Milieuklachten kunnen dus steeds doorgegeven worden aan de politiediensten, die langer bereikbaar zijn.

Buiten kantooruren: 03 690 46 77 (antwoordapparaat waarop u uw boodschap kan inspreken)

Klachten die te maken hebben met burenhinder horen thuis bij de politiediensten.