Milieu- en natuurraad

Deze raad komt minstens vier maal per jaar samen. Zij geeft advies aan het gemeentebestuur over aangelegenheden die het leefmilieu aanbelangen zoals de huisvuilophaling, het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, het milieujaarprogramma, de samenwerking met het kringloopcentrum, enz.

De MiNaraad bestaat uit afgevaardigden uit verschillende sectoren en een aantal enthousiaste inwoners. Ze komt meerdere malen per jaar samen en de vergadering is steeds toegankelijk voor iedereen. Wat doet een MiNa-raad nu precies? Zij geeft het gemeentebestuur advies over zaken zoals afval, natuur, klimaat, .... Daarnaast werkt ze ook met werkgroepen die werken rond een bepaald thema, zoals groen, of een bepaald project, zoals autodelen. Mocht je je willen aansluiten bij een werkgroep, dan mag je dit laten weten aan de duurzaamheidsambtenaar. 

Werkgroepen waarbij je je kunt aansluiten:

  • Bomenwerkgroep

De verslagen van deze adviesraad kan je op eenvoudig verzoek bekomen bij Mariska Raeymakers, tel. 03 690 46 37 of duurzaam@wuustwezel.be.