MMC & Handicar

Minder Mobielen Centrale (MMC)

De MMC vervoert mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen en waarvoor openbaar vervoer geen goede oplossing is. De MMC is een organisatie van het OCMW van Wuustwezel en werkt met vrijwillige chauffeurs en dispatchers. De MMC heeft zijn thuisbasis in het dienstencentrum Ter Wezel.

De MMC vervoert haar leden met gewone personenwagens, eigendom van onze chauffeurs. De leden betalen hiervoor een kilometervergoeding. Personen met een rolwagen vervoeren lukt niet voor de MMC.

Leden vragen op voorhand ritten aan bij onze dispatching. Je kan zo vaak gebruik maken van de MMC als je wil.

Lid worden?

Om lid te kunnen worden, moet je inwoner zijn van de gemeente Wuustwezel en blijf je onder de vastgelegde inkomensgrens. Informeer bij de dispatching!

Handicar

Handicar vzw zorgt voor het vervoer van mensen in een rolwagen. De handicar is een speciaal uitgerust busje hiervoor. De wagen beschikt over een lift voor het in- en uitstappen. De gebruikers kunnen zo in hun rolwagen blijven zitten. 

De vzw heeft één wagen ter beschikking. De handicar wordt bestuurd door vrijwillige chauffeurs.Handicar vzw werkt nauw samen met het OCMW. De organisatie van het vervoer gebeurt in het dienstencentrum Ter Wezel.

Iedereen in een rolwagen kan van de handicar gebruik maken, al kan aan inwoners van Wuustwezel voorrang worden gegeven.

Gebruikers hoeven geen lid te zijn en betalen een bijdrage per kilometer.