Mobiliteit & Wegenwerken

Zich kunnen verplaatsen is een essentiële voorwaarde om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Bovendien is Wuustwezel een uitgestrekte gemeente. Niet iedereen woont dicht bij winkels, kapper, banken, postkantoor, ...  Ook voor mensen die minder mobiel zijn, is het moeilijk om deel te nemen aan het sociale leven.

Ondanks dit alles proberen we het STOP principe trouw te blijven. STOP geeft een rangorde aan de wenselijke mobiliteitsvormen:

  1. Stappers: te voet
  2. Trappers: met de fiets
  3. Openbaar en collectief vervoer
  4. personenwagen