Mondiale Raad

De mondiale raad ontwikkelt samen met het gemeentebestuur een visie over internationale samenwerking, en wil de bevolking, de scholen, de verenigingen sensibiliseren voor de noord-zuidproblematiek. De raad ondersteunt projecten, neemt deel aan derdewereldactiviteiten en organiseert activiteiten op financieel, educatief en politiek niveau.

Bij de mondiale raad kan je terecht voor volgende subsidies:

  • Subsidie projecten vierde pijler
  • Subsidie jeugd in het buitenland  (voor jongeren die in hun vakantie gaan helpen bij NGO’s die werken voor het zuiden)
  • Subsidie noord-zuidverenigingen

De verslagen van deze adviesraad kan je op eenvoudig verzoek bekomen bij Christine Paelinckx, tel. 03 690 46 14.

De huidige samenstelling:

Naam Geleding
Mieke Augustijns Voorzitter, Broederlijk Delen
Bea Vranken Amnesty International
Lief Van Gils  
Lief Van Gastel Gastvrij Wuustwezel
Melt Peeters 11.11.11
Jan Vermeiren Oxfam Wereldwinkel
Dirk De Jongh Rode Kruis
Theo Neys ACW
Christine Paelinckx Secretaris
May Aernouts Schepen voor mondiaal beleid