Nieuwe boompjes op Domein Franciscanessen

In het park van de Zusters Franciscanessen zijn de voorbije week nieuwe bomen geplant. Eind vorig jaar werd hier een stuk bos met Amerikaanse eiken en aangetaste fijnsparren gekapt. De nieuwe bomen zijn inheemse soorten en krijgen later dit jaar gezelschap van lager groeiende struiken.

Het voormalige kloosterdomein kwam in 2012 in handen van het Kempens landschap. Voor het eerst konden buurtbewoners en andere natuurliefhebbers het 40 hectare grote gebied verkennen. Sindsien zijn hier ook de nodige beheerwerken uitgevoerd. Zo is al een deel van de vijver hersteld en werden de Lourdesgrot en enkele religieuze beelden gerestaureerd.

Nieuwe aanplant
Vorig najaar werd er met name in het gedeelte dat grenst aan het Groot Schietveld ‘grote kuis’ gehouden. Daar groeiden vooral fijnsparren en Amerikaanse eiken. Dat zijn boomsoorten die hier van nature niet voorkomen. Bovendien wordt de fijnspar aangetast door de letterzetter (een soort kever). Daarom zijn die bomen allemaal gekapt.

Er kwam heel wat kritiek op die drastische aanpak, maar volgens de beheerders was het de enige manier om op termijn een gezond en gevarieerd bos te krijgen dat bestand is tegen de klimaatopwarming. Daarom is er op de getroffen bospercelen een begin gemaakt met nieuwe bosontwikkeling en aanplanting.