In openbaar onderzoek

In bepaalde gevallen is een openbaar onderzoek vereist. Het doel van een openbaar onderzoek is de bevolking de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning te uiten.

Om een openbaar onderzoek bekend te maken, hangt de aanvrager een grote gele affiche uit. Het bericht moet gedurende 30 dagen altijd op een zichtbare plaats aan de openbare weg staan en altijd leesbaar zijn. Het is heel belangrijk om een openbaar onderzoek op een juiste manier te voeren, anders kan de toegekende vergunning later nietig worden verklaard. Het gemeentebestuur hangt op zijn beurt gedurende 30 dagen een bericht uit aan het gemeentehuis. Daarnaast brengt het bestuur de eigenaars van de aanpalende percelen schriftelijk op de hoogte van de aanvraag.

Gewestelijk RUP 'Leidingstraat Antwerpen - Ruhr

Startfase: Startnota - Procesnota

Periode van publieke Raadpleging loopt vanaf 2 maart 2021 tot en met 30 april 2021.

Er zijn ook een aantal inspraakmomenten voorzien.  Met name op 25 en 30 maart (reeds volzet) en op 6 en 8 april van 19u-21u.
Inschrijven is verplicht en kan via 02/ 553 38 00 of via de link op de website van het departement Omgeving: https://omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-Antwerpen-Ruhr

Hoe kan u reageren?:  

Online

Per brief

  • Stuur uw brief naar:
    Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel
  • Geef hem af bij de gemeente tegen ontvangstbewijs.