Opening nieuwbouw Het Blokje

Het is zo ver. Na een nieuwbouwproject dat vier jaar in beslag nam, is de hele site van ‘t Blokje afgewerkt. Sinds 1 september zijn de nieuwe lokalen in gebruik en zitten alle kleuters en leerlingen van de lagere school op één locatie.

Op zaterdag 2 oktober wordt het nieuwe schoolgebouw officieel in gebruik genomen* en kan iedereen een kijkje komen nemen.

Investeren in onderwijs

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Loenhout gingen tot voor kort op verschillende locaties naar school. Dat was niet echt praktisch en bovendien groeide het aantal leerlingen de afgelopen jaren snel. Daarom wordt er sinds 2017 gewerkt aan een gloednieuwe school, waar alle kinderen samen de lessen zullen kunnen volgen. Een investering van zo’n twaalf miljoen euro, waarvan 7 miljoen gesubsidieerd.

Nadat in 2019 Blokje Blauw in gebruik werd genomen door de leerlingen van de hoogste leerjaren, zijn nu ook Blokje Groen en Blokje Geel helemaal afgewerkt. Deze bieden respectievelijk onderdak aan de eerste leerjaren en de kleuterschool.

De nieuwe gebouwen van ‘t Blokje bieden ook plaats aan kinderopvang Ferm, de bibliotheek en de gemeentelijke academie muziek, woord, dans en beeld. Verder zijn er nog twaalf appartementen en twee polyvalente zalen, waar ook verenigingen gebruik van kunnen maken na de schooluren.

--

*Klik hier voor het inschrijvingsformulier, als je bent uitgenodigd voor de receptie.