Organogram

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een vergaande integratie tussen OCMW en Gemeente. Sinds 1 januari 2019 worden gemeente en OCMW administratief aangestuurd door de algemeen directeur.

Het geïntegreerde organogram werd februari 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad. Sindsdien zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. In bijlage vind je de meest recente versie van het organogram. 

Bijlages: