Ouder worden in Wuustwezel

De toenemende vergrijzing van de bevolking stelt de samenleving voor de uitdaging om te zoeken naar passende antwoorden op nieuwe vragen. 

Ouderen beschikken over heel wat ervaring en deskundigheid die we in een gemeenschap als Wuustwezel niet graag verloren zien gaan. We sporen ouderen aan om zich te blijven inzetten voor verenigingen, schoolbesturen, vzw's, ziekenzorg, vormingswerk, enz.

Vele zestigjarigen kijken uit naar een welverdiend pensioen, ze werken deeltijds of zijn op prepensioen of pensioen. Deze jong-gepensioneerden vangen dikwijls de kleinkinderen op, zorgen voor hun ouders, zijn actief in verenigingen en doen heel wat vrijwilligerswerk. Ook zij hebben recht op ondersteuning en ontspanning: we denken aan fietsen, wandelen, petanque spelen, vorming, culturele activiteiten, ontmoetingsruimte, ...

Oudere senioren blijven het liefst thuis wonen, in een vertrouwde omgeving. Gemeentebestuur en OCMW stimuleren daarom de thuiszorg en nemen heel wat initatieven zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zo actief mogelijk deel kunnen blijven nemen aan het sociale leven.

Als de zorgbehoefte zo zwaar wordt, dat het moeilijk is om in het eigen huis te blijven wonen, kunnen ouderen terecht in een aangepaste woonvorm zoals bejaardenwoningen, serviceflats, kangoeroewoningen of woonzorgcentrum. In andere gevallen kan een aanpassing van de woning een oplossing bieden. Daarvoor bestaan heel wat premies en andere vormen van ondersteuning.

Een aantal ouderen moeten rondkomen met een klein pensioen, zijn ziek of gehandicapt, of voelen zich eenzaam. Deze mensen vinden de weg niet naar de ondersteunende diensten van o.a. het OCMW. Deze groep van kwetsbare ouderen willen we opsporen en speciale aandacht geven.