Overlijden en de wijze van begraven

Aangifte van het overlijden
Meestal wordt de aangifte van het overlijden gedaan door de begrafenisondernemer.  De aangifte gebeurt in de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

Grondvergunning op begraafplaatsen en kerkhoven
Begraafplaats GooreindBij overlijden kan de familie een grondvergunning aanvragen.  In deze vergunning worden alle personen vermeld die daar begraven willen worden.   Zo'n vergunning is 25 jaar geldig.
Er zijn begraafplaatsen in verschillende deelgemeenten, evenals asverstrooiingsweiden, urnenvelden en columbaria.

Crematie
Hiervoor zijn volgende documenten nodig:
-  een schriftelijke aanvraag door de familie of door een gerechtigde
-  een attest van laatste wilsbeschikking van de overledene
-  een attest van de behandelende geneesheer, waaruit blijkt dat er geen tekens van een gewelddadig of verdacht overlijden zijn
-  een attest van een beëdigde geneesheer waaruit blijkt dat er geen tekens van een gewelddadig of verdacht overlijden zijn.

In de aanvraag vermeldt de familie ook of ze de as willen laten verstrooien, willen bijzetten in het columbarium, in de urnenvelden of mee naar huis willen nemen.  Dit laatste moet in de wilsbeschikking van de overledene zijn opgenomen of worden aangevraagd op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene feitelijk een gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad.

Wijze van begraven
Een gewoon graf, zoals de meesten op onze begraafplaatsen, noemt men een begrafenis "in volle grond".  Hiervoor geldt de regel van de grafrust.  Dat wil zeggen dat het graf gedurende minstens 10 jaar bewaard moet worden.

Kerkhof Wuustwezel-centrumWanneer familieleden samen begraven willen worden, kan men kiezen voor een grondvergunning voor enkele personen of voor een grafkelder. Een grondvergunning of grafkelder geldt voor een periode van 25 jaar en kost je 200 euro per persoon die er begraven wordt. De begrafenisondernemer is verantwoordelijk voor het plaatsen van een grafkelder.

Bij crematie heeft men nog de keuze uit volgende mogelijkheden:  de as kan verstrooid worden op de verstrooiingsweide, de as kan bijgezet worden in het urnenveld en de as kan geplaatst worden in het columbarium. Tenslotte bepaalt de wet dat er geen begravingen mogen gebeuren op zondagen of wettelijke feestdagen.

Erfrechtverklaring
Een erfrechtverklaring is een document dat de gelden van de overledene vrijmaakt na zijn overlijden. Bij een overlijden worden de bankrekeningen en het spaarboekje van de overledene geblokkeerd. De rekeningen van de overledene kunnen nu worden gedeblokkeerd op vertoon van: 

  • een akte of attest van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een kantoor Rechtszekerheid. Meer info vind je hier...