Producten

Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Lees meer

Boodschappendienst

Als het u niet meer lukt om zelf boodschappen te doen, kunt u een beroep doen op de boodschappendienst.

Lees meer

Borgstelling voor een woonzorgcentrum

Bij een opname vragen de meeste woonzorgcentra een borgstelling van de familie van de opgenomen persoon om de verblijfskosten van de ouder te betalen. Meestal wordt dit aan de kinderen gevraagd.
Indien niemand een dergelijke borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum aan het OCMW van de gemeente waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname een betalingsverbintenis vragen.

Lees meer

Budgetbegeleiding

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij uw maatschappelijk werker.

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij u advies en steun kan krijgen en waarbij u zelf uw budget beheert. Als u schulden hebt, kunt u ook hiervoor juridisch advies krijgen.

Lees meer

Budgetbeheer

Als u moeilijkheden hebt met het beheren van uw budget kan u een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW.

Budgetbeheer kunt u vergelijken met budgetbegeleiding, maar hier gaat het nog een stap verder. Bij budgetbegeleiding houdt u uw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt uw budget beheerd door uw maatschappelijk werk(st)er. 

Lees meer

Collectieve schuldenregeling

Als u schulden hebt en u slaagt er niet in om uw schuldeisers terug te betalen, kan u een beroep doen op een programma van collectieve schuldenregeling. Dankzij de collectieve schuldenregeling kan u via een gerechtelijke procedure tot een akkoord komen met de schuldeisers en tijdens de afbetaling nog menswaardig leven.

Lees meer

Crisisopvang

Bevindt u zich in een crisissituatie dan kan u tijdelijk opgevangen worden. Voorbeelden van crisissituaties zijn huisbrand, een dringend probleem in de thuiszorg, de opvang van toegewezen asielzoekers, de behoefte aan kinderopvang wegens de hospitalisatie van een alleenstaande moeder, het overlijden van uw enige mantelzorger, echtelijke moeilijkheden, enz. In onderling overleg wordt naar een structurele oplossing gezocht.

Lees meer

Dagopvang voor ouderen

Zorgbehoevende ouderen kunnen overdag in een dagverzorgingscentrum terecht voor opvang en verzorging. Zo kunnen zij langer thuis wonen en wordt de verzorgingstaak van de mantelzorgers lichter.

Lees meer

Dienst aangepast vervoer voor minder mobiele personen

Bent u een rolstoelgebruiker of een minder mobiele persoon die geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, dan biedt deze dienst u individueel vervoer van deur tot deur, met een vervoermiddel met rolstoellift.

Lees meer

Doorgangswoning

Bevindt u zich in een noodsituatie, dan kan u bij het OCMW voor een korte periode een doorgangswoning huren.

Een doorgangswoning biedt een antwoord als u niet beschikt over een woning:
 

Lees meer

Pagina's