Producten

Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Lees meer

Financiële ondersteuning in noodsituaties

Het OCMW kan een financiële ondersteuning geven in bepaalde noodsituaties zoals bij een uithuiszetting, bij de afsluiting van gas en elektriciteit,...; deze steun is in principe terugvorderbaar.

Lees meer

Financiële tussenkomst voor verblijf in een woonzorgcentrum

Als u problemen hebt om een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan u een financiële tussenkomst vragen aan het OCMW.

Lees meer

Financiële tussenkomst bij hospitalisatiekosten

Heeft u kosten door hospitalisatie die niet terugbetaald worden door mutualiteit of hospitalisatieverzekering, kan u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het OCMW.

Lees meer

Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Als kandidaat huurder vindt u een geschikte huurwoning, maar u heeft niet genoeg geld om de huurwaarborg te betalen. Dan kan u bij het OCMW terecht voor een tussenkomst in de huurwaarborg.

Lees meer

Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Als u het moeilijk heeft om het nodige schoolmateriaal aan te kopen, of de schoolrekening te betalen,... kan u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW

Lees meer

Hulp bij het betalen van het onderhoudsgeld voor personen met een laag inkomen

Het OCMW kent bijzondere hulp toe aan personen die problemen hebben om het onderhoudsgeld voor hun kinderen te betalen of om de bijdrage voor een geplaatst kind te betalen.

Lees meer

Hulp nodig bij administratieve taken

Heeft u moeilijkheden om formulieren in te vullen, om brieven of teksten te begrijpen of om brieven te schrijven? Dan kan een maatschappelijk werker u hierbij helpen.

Lees meer

Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Wanneer u dakloos bent, kan het OCMW u een installatiepremie toekennen. De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die u helpt om een woning te betrekken en in te richten  Dit is een eenmalige premie.

Lees meer

Juridische hulp

Een jurist van het OCMW geeft gratis informatie en advies over verschillende juridische onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:

  • echtscheiding
  • huur
  • erfenissen
  • ... 

De jurist kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures. 

 

 

Lees meer

Pagina's