Producten

Leefloon

U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kan u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Lees meer

Maaltijdbedeling aan huis

Het OCMW levert maaltijden aan huis. Kan u zelf (tijdelijk) niet voor uw maaltijden zorgen wegens invaliditeit, ziekte of andere redenen, kan u een beroep doen op maaltijdbedeling aan huis.

Lees meer

Mantelzorgpremie

Mantelzorg is de thuiszorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door familieleden, vrienden, kennissen of buren. Het gaat om langdurige zorg die onbetaald is. De mantelzorger kan een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Lees meer

Openbare computerruimten

De Openbare Computerruimte of OCR biedt u de mogelijkheid om gratis toegang te krijgen tot het internet en er kennis mee te maken.

U kan er  ook begeleid worden: bij het zoeken op het internet, zoals bij het zoeken naar werk,  het afsluiten van een lening, zoeken naar inlichtingen over een culturele activiteit of het uitvoeren van een aantal basisdiensten zoals het doorgeven van de  tellerstand van je watermeter  of internetbankieren.

Lees meer

Personenalarmsysteem

Het personenalarmsysteem zorgt ervoor dat u langer alleen thuis kan blijven wonen. Met één druk op de knop waarschuwt u iemand als u ziek wordt of valt. Weten dat er dag en nacht hulp bereikbaar is, geeft u een veilig gevoel.

Lees meer

Poetshulp

Bent u bejaard,  chronisch ziek of heeft u een handicap, en kan u uw woning niet meer onderhouden, dan kan u via het bij het OCMW een beroep doen op een poetshulp.

Lees meer

Psychosociale hulp

Heeft u persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid, ...) dan zal de maatschappelijk werker van de psychosociale hulp een luisterend oor bieden. Indien nodig en als u dit wenst zal de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Lees meer

Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen.

Lees meer

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij een hulpverlener u kan helpen bij de afbouw van uw schulden ten gevolge van een consumentenkrediet, maar ook bij de afbouw van uw huurschulden, uw energieschulden, enz. Concreet gebeurt dit door een afbetaalplan af te spreken met de schuldeiser(s) en/of door de schuld(en) te betwisten. Dit kan samengaan met budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Lees meer

Serviceflat en assistentiewoning

Een serviceflat of assistentiewoning is een flat in een serviceflatgebouw of in een groep van assistentiewoningen. U huurt er een individuele flat en woont er zelfstandig. Een serviceflat of assistentiewoning heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen,…

U kan ook beroep doen op gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. In gemeenschappelijke ruimtes kan u de andere bewoners ontmoeten.

Lees meer

Pagina's