Producten

Socio-professionele vrijstelling voor leefloners

Ontvangt u een leefloon en volgt u een erkende beroepsopleiding of werkt u en ontvangt u een vergoeding of een loon, dan kan u in aanmerking komen voor een socio-professionele vrijstelling. Tot een bepaald bedrag - de socio-professionele vrijstelling - worden de inkomsten die u ontvangt niet afgetrokken van uw leefloon.

Lees meer

Thuiszorg - Huishoudelijke hulp

Voor huishoudelijke hulp kan u terecht bij de thuiszorgdiensten van het OCMW. Het gaat onder meer over het poetsen van de woning, wassen en strijken, het bereiden van warme maaltijden, het doen van boodschappen.

Lees meer

Tussenkomst voor socio-culturele en sportieve participatie voor mensen in armoede

Naar een concert, theater of tentoonstelling gaan is voor veel mensen te duur. Cliënten van het OCMW kunnen bij het OCMW een tussenkomst vragen om deel te nemen aan socio-culturele of sportieve activiteiten.

Lees meer

Vervoer minder mobiele personen

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale. U kan een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer ( nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk.

Lees meer

Voedselpakketten

Als u een laag inkomen, schulden of andere problemen heeft, kan u bij het OCMW terecht voor voedselpakketten. De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding.

Lees meer

Voorschotten op sociale uitkeringen

Voor meer info kan u zich wenden tot de sociale dienst van het OCMW, Sociaal Huis 735, 2990 Wuustwezel of telefonisch op het nummer 03 633 52 10.

Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW u een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Lees meer

Pagina's