Handboogschieten: X Archery Team vzw

Akkerstraat 38
2990 Wuustwezel

+32 497 35 62 55

xat.bestuur@gmail.com

http://xarcheryteam.be/


Contactpersoon

Mon Meeusen

+32 497 35 62 55

xat.bestuur@gmail.com


Sport

Handboogschieten

Door impulsen uit het verleden die verschillende leden uit onze club uit ervaring hebben opgedaan zijn wij medio 2013 een nieuwe club opgestart om deze ten volle te kunnen benutten.
Door de groeiende interesse die ontstaan is bij de lokale gemeenschap voor het boogschieten leek het ons dan ook opportuun om deze nieuwe club op te starten. Met een team van gediplomeerde trainers en een groep mensen die samen het beleid van onze club willen vormen wordt deze nieuwe start dan ook de uitdaging om nog meer de lokalebevolking te benaderen.
Alle leeftijden zullen bij ons dan ook hun gading krijgen, maar één van onze grootste uitdagingen is de doelgroep van kinderen vanaf de lagere school tot het middelbaar sneller te kunnen bereiken. Of deze valide of G - sporters zijn maakt geen verschil, beide categorie van mensen zullen de maximale aandacht krijgen.