Reserveren voor buitenschoolse kinderopvang

Momenteel kampt de lokale kinderopvang met een personeelstekort. Hierdoor wordt de werking erg bemoeilijkt.

Het Huis van het Kind vraagt de ouders om enkel in uiterste nood beroep te doen op de opvangplaatsen. Om een sluiting te vermijden, wordt voorlopig gewerkt met een flexibele maximumcapaciteit en reservering van voor- en naschoolse opvang.

Flexibele maximumcapaciteit

De kinderopvang was het nieuwe schooljaar vol goede moed ingegaan, in de veronderstelling dat corona geen parten zou gaan spelen. Dit blijkt ijdele hoop. Om een kwaliteitsvolle opvang te garanderen, hanteert de organisatie vanaf deze week een flexibele maximumcapaciteit.

Afhankelijk van het beschikbare personeel, bekijken de verantwoordelijken hoeveel kinderen er op de verschillende locaties terecht kunnen. Zodra er terug personeel beschikbaar is, kunnen er weer meer kinderen naar de opvang. Helaas is het omgekeerde ook mogelijk: met minder personeel kan men uiteraard minder kinderen opvangen.

Reservaties

Voortaan moeten de ouders de voor- en naschoolse opvang reserveren via deze website. Aanvragen voor volgende week kan je tot donderdagmiddag 12 uur indienen. Daarna worden de aanvragen verwerkt en 24 uur later kan je de reservaties bekijken. De ouders ontvangen ook een bevestigingsmail. Indien nodig kan je de opvang tot twee dagen voordien wijzigen of annuleren.

De organisatoren beseffen dat dit veel gepuzzel veroorzaakt voor de ouders en hopen zo snel mogelijk terug te keren naar een normale werking. Als ieder zijn steentje bijdraagt, kunnen de medewerkers opvang garanderen voor kinderen die nergens anders terecht kunnen.

Kijk voor meer info op www.kinderopvangwuustwezel.be.