Rook- en vuurverbod in natuurgebieden

Ondanks de overvloedige reden in april en mei, blijft het droog in onze natuur- en heidegebieden en bossen. Er is opnieuw veel risico op brandgevaar en daarom geldt er een rook- en vuurverbod in deze gebieden.

In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich momenteel situaties van droogte die zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich kunnen meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden. 

Rook- en vuurverbod vanaf kleurcode geel
Natuur en Bos heeft een tijdelijk verbod ingesteld op vuur maken en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden. Dit verbod geldt vanaf het moment dat het risico op natuurbranden de kleurcode geel. Ook in kleurcode oranje of rood blijft het verbod gelden. De huidige kleurcode van de natuurbrandthermometer kan je hier raadplegen.

Dit besluit betekent dat de boswachters en natuurinspecteurs in alle bossen en een aantal natuurgebieden een bijkomende bevoegdheid krijgen en indien nodig kunnen optreden.