RUP ‘Zonevreemde Bedrijven – deelplan Clics’

Gestart wordt met de opmaak van een Gemeentelijk RUP voor het zonevreemde bedrijf 'Clics'Het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel heeft in zitting van 27 augustus 2018  de start- en procesnota ‘RUP Zonevreemde bedrijven – deelplan Clics’ goedgekeurd in het kader van de beslissing tot opmaak van een gemeentelijk RUP ‘Zonevreemde bedrijven – deelplan Clics’.  Dit RUP heeft betrekking op de deelgemeente Wuustwezel.

Start en procesnota ter inzage
Deze start- en procesnota liggen vanaf maandag 17 september 2018 tot en met 14 november 2018, tijdens de kantooruren, ter inzage van de bevolking in het gemeentehuis van Wuustwezel, dienst Omgeving.  De start- en procesnota kunnen tevens geraadpleegd worden via de website van Wuustwezel (www.wuustwezel.be).

Opmerkingen en reacties op de start- en procesnota dienen schriftelijk, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, te worden overgemaakt ter attentie van het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel, gedurende de periode van de raadpleging en uiterlijk tot en met 14 november 2018 om 16.30u. 

Infomarkt op dinsdag 18 september
Er wordt ook een infomarkt voor de bevolking georganiseerd op dinsdag 18 september 2018 van 18 u tot 21u.  Deze infomarkt heeft plaats in zaal ‘Spiegel’ van het Gemeenschapscentrum Blommaert, Gemeentepark 22, 2990 Wuustwezel.

Meer info
Dienst omgeving - 03 690 46 22 - ruimtelijkeordening@wuustwezel.be