Schulden

Bemiddeling bij schuldeisers

Wanneer je problemen hebt bij het afbetalen van schulden, kan de maatschappelijk werker bemiddelen bij de schuldeiser. Zo kan er bijvoorbeeld een nieuw afbetalingsplan worden voorgesteld, met kleiner maandelijkse aflossingen.

Budgetbegeleiding

Elke maand maak je samen met de maatschappelijk werker van het OCMW een budgetplan op. Je doet zelf je betalingen.  In het geval je schulden hebt, kan de maatschappelijk werker contact nemen met de schuldeisers.

Budgetbeheer

Samen met de maatschappelijk werker wordt je financiële situatie bekeken. Je inkomsten worden gestort op een rekening waar de maatschappelijk werker volmacht over heeft. Je doet samen met de maatschappelijk werker je betalingen. Je krijgt maandelijks of wekelijks leefgeld.

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is er voor mensen met grote schulden die geen afbetalingsplan meer krijgen van hun schuldeisers. De regeling kan je het best vergelijken met een persoonlijk faillissement. De regeling geeft je de kans om na enkele jaren terug zonder schulden te leven. Dat gebeurt via een procedure bij de rechtbank. De rechter kan beslissen dat het OCMW of een advocaat aangesteld wordt als schuldbemiddelaar.