Selectieve inzameling huisvuil

De ophaling van het restafval, GFT en het PMD gebeurt niet overal op dezelfde dag. De gemeente werd op 1 januari 2014 opgedeeld in 5 zones. In elke zone komt de ophaler op een andere dag. Meer informatie over de juiste ophaaldagen en stratenlijsten van de verschillende zones vind je in de huisvuilkalender die jaarlijks ter beschikking gesteld wordt.

Meer informatie over de diftar ophaling van GFT en huisvuil vind je op de site van IGEAN.

Voor info en klachten huisvuilophaling, bel 0800 1 46 46.

Is je afval niet opgehaald? Klik dan op deze button en kom rechtstreeks op een meldingsformulier dat je 24u per dag kunt invullen.

Het antwoord op veel gestelde vragen vind je hier terug.

Hoe hou je je container schoon? Klik hier voor meer info.