Socio-professionele vrijstelling voor leefloners

Wat?: 

Ontvangt u een leefloon en volgt u een erkende beroepsopleiding of werkt u en ontvangt u een vergoeding of een loon, dan kan u in aanmerking komen voor een socio-professionele vrijstelling. Tot een bepaald bedrag - de socio-professionele vrijstelling - worden de inkomsten die u ontvangt niet afgetrokken van uw leefloon.

Prijs?: 

Het bedrag van de vrijstelling verschilt naargelang het gaat om inkomsten uit

  • socio-professionele integratie
  • artistieke activiteiten
  • studentenarbeid. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt of u een student bent met of zonder studiebeurs