Sport- en spelmateriaal

De gemeente beschikt over heel wat sport- en spelmateriaal, dat uitgeleend kan worden bij de uitleendienst. Buurtschappen kunnen dit materiaal bijvoorbeeld ontlenen voor een straatfeest. Het materiaal kan niet ontleend worden voor privé-feesten zoals babyborrels, e.d.

Het materiaal kan gereserveerd worden via het aanvraagformulier van de gemeentelijke uitleendienst (laatste pagina).