Subsidie voor compostvaten en -bakken

Vanaf 1 april 2014 kun je je compostvat, aanbouwmodule of compostbak enkel nog aankopen op het recyclagepark.

Je betaalt dan de actuele verkoopprijs, zoals vastgesteld door IGEAN. De prijzen zijn als volgt:

  • Compostbak  - €60,00
  • Aanbouwmodule - € 50,00
  • Compostvat + stok - € 35,00

Na de aankoop op het recyclagepark kun je je aankoop direct mee naar huis nemen.

De gemeente geeft ook nog een subsidie van 50% op de aankoopprijs. Om deze subsidie te bekomen vul je onderstaand aanvraagformulier in en bezorg je dit samen met een kopie van je kasticket aan de gemeente terug. 

Aanvraagformulier Subsidie voor compostvaten en -bakken