Thuiscomposteren

Thuiscomposteren en afvalpreventie in de tuin

Veel mensen worstelen met teveel tuinafval.  Dit kun je oplossen door de drie vormen van afvalpreventie toe te passen:

•  Een eerste vorm bestaat uit een aangepaste beplanting en beheer van de tuin.
Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van traaggroeiende boomsoorten en struiken, lagere bemesting van het gazon en het gebruik van bodembedekkers. 
•  Als tweede mogelijkheid kun je ervoor kiezen om het geproduceerde organisch materiaal onmiddellijk te hergebruiken in de tuin.  Zo kun je gesnipperd hout als mulchmateriaal gebruiken tussen bomen en struiken, houtwallen stapelen met snoeihout of het gras maaien met een mulchmaaier. Thuiscomposteren
•  Een derde mogelijkheid is thuiscomposteren.  Het organisch materiaal uit de tuin en de keuken verwerk je dan ter plaatse en gebruik je als compost.

Indien je deze drie technieken in één of andere vorm toepast in je eigen tuin, zal je zien dat je tuinafval drastisch vermindert.

Meer informatie over thuiscomposteren vind je op www.thuiscomposteren.be  . Voor advies kun je ook terecht bij de compostmeesters in je gemeente, bij de gemeentelijke groendienst (03 690 46 24) of bij de milieulijn van IGEAN milieu & veiligheid (03 350 08 14).