Uitdrukkelijke wilsbeschikking euthanasie

De wilsbeschikking inzake euthanasie moet om de 5 jaar herbevestigd worden.Sedert juni 2002 is het mogelijk om een laatste wilsbeschikking inzake euthanasie vast te leggen.  Als er aan de voorwaarden voldaan is, kan de arts een opzettelijk levensbeëindigend handelen stellen.  Een arts houdt wel de vrijheid om zelf te beslissen of hij bereid is daadwerkelijk euthanasie toe te passen.  Op het gemeentehuis kan je hierover een informatieve nota krijgen.  Het opstellen van de eigenlijke wilsbeschikking doe je zelf. De wilsbeschikking moet om de 5 jaar herbevestigd worden.