Veilig de winter door!

Strooiwagens massaal op de baan

De blaadjes zijn gevallen, de bomen weer kaal, de natuur neemt een pauze en sommige dieren zijn hun winterslaap begonnen. Toch staan voor ons koude temperaturen, ijzel en sneeuw centraal als we aan Koning Winter denken.

In tegenstelling tot de natuur blijven wij onze dagelijkse routine voortzetten gedurende de winter. Met het winterstrooiplan is het lokaal bestuur voorbereid om zo goed mogelijk met een eventuele winterprik om te gaan. Dat plan werd uitgewerkt op basis van de ervaringen van de voorbije jaren. Om het strooien efficiënter te laten verlopen, werd de gemeente ingedeeld in verschillende zones:

Zone 1: Belangrijke verbindingswegen
Verbindingswegen tussen gemeentes en dorpskernen, scholen en openbare gebouwen. Zone 1 dient gestrooid te zijn binnen één uur na oproep omwille van veiligheid.

Zone 2: Belangrijke toegangswegen
Dit zijn secundaire verbindingswegen naar scholen of toegangswegen van wijken.
Zone 1 en 2 dienen gestrooid te zijn binnen drie uur na oproep.

Sneeuw ruimen

Zone 3: Woonwijken
Woonwijken en nabije toegang tot zone 1 of 2.

Zone 4: Buitengebied
Wegen waar voornamelijk enkel plaatselijk verkeer is.

Zone 1, 2 en 4 dienen gestrooid te zijn binnen vier uur na oproep.
Zone 1, 2, 3 en 4 dienen gestrooid te zijn binnen vijf uur na oproep.
Daarnaast zijn de fiets- en wandelpaden ook te strooien binnen drie uur na aanvang.

Let wel: Bij onvoorziene omstandigheden zoals een verkeersongeval, kunnen deze uur limieten afwijken. Net als voorgaande jaren worden niet alle straten gestrooid, onder andere in enkele woonwijken zodat kinderen kunnen genieten van winterpret dichtbij huis. Ook is er een zekere intensiteit nodig qua verkeer om het zout te mengen met sneeuw en zijn werk te laten doen.

De gewestwegen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij zullen dan ook instaan voor het strooien van de rijbaan en de fietspaden langs deze wegen.

Net als vorig jaar doen we beroep op een externe partner voor het strooien van de gemeentelijke wegen en fietspaden. Verder schakelen we onze conciërges in om de toegangsweg te ruimen aan gemeentelijke gebouwen en scholen. Het sneeuw en ijzelvrij maken van voetpaden rond openbare gebouwen zal worden uitgevoerd door de gegunde aannemer.

Meer info
Dienst openbare werken - 03 690 46 31 - magazijn.ow@wuustwezel.be