Vergunningsaanvraag bronbemaling (droogzuiging)

Heeft u een bronbemaling (droogzuiging) nodig? Dien tijdig je melding of vergunningsaanvraag in!

Wanneer je gaat bouwen en er is een bronbemaling (droogzuiging) noodzakelijk, geldt ook hiervoor een meldingsplicht of een vergunningsplicht. Het gaat om bronbemalingen noodzakelijk voor de verwezenlijking van bouwwerken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen.Vroeger moest je een aparte stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning/melding aanvragen. Nu zal je voor beide zaken één Omgevingsvergunning moeten indienen. Of er een vergunning of melding moet worden aangevraagd, wordt bepaald op basis van het debiet van de bronbemaling. De dienst Omgeving van de gemeente Wuustwezel helpt je hiermee op weg. Neem daarom ten minste 5 weken voor de start van de werken contact op met deze dienst.