Verhuizen - adreswijziging

Verhuizen van een andere gemeente naar Wuustwezel
Wij zijn verhuisd. Wat nu?Als je van een andere gemeente verhuist naar Wuustwezel, moet je dat alleen melden in het gemeentehuis van de nieuwe gemeente, Wuustwezel dus.  De lokale politie komt na de aangifte langs om vast te stellen of je wel degelijk  naar het nieuwe adres verhuisd bent.  Binnen de 14 dagen na de woonstcontrole kan je dan terecht bij de dienst burgerzaken voor het aanpassen van het adres op je identiteitskaart.

Verhuizen binnen de gemeente
Als je van het ene adres binnen de gemeente Wuustwezel verhuist naar een ander adres in de gemeente Wuustwezel, moet je dat binnen de 8 dagen na de verhuizing melden op de dienst burgerzaken.  Ook dan komt de politie langs om vaststelling van woonst te doen.  Nadien  gebeuren de aanpassingen op je identiteitsdocumenten.

Verhuizen naar een andere gemeente
Wanneer je wegtrekt uit Wuustwezel, doe je de nodige aangiften in je nieuwe gemeente.

Langdurig verblijf in het buitenland
Als je voor langere tijd in het buitenland verblijft zonder dat je in dat land wordt ingeschreven, is het raadzaam om de dienst burgerzaken op de hoogte te stellen van deze afwezigheid.  Zij noteren dit in je dossier en zo blijf je ingeschreven in België.  Op die manier kunnen problemen over je verblijfplaats vermeden worden.

Huisnummers
Bij verhuis naar een nieuwe woning dien je ook contact op te nemen met de dienst ruimtelijke ordening, tel. 03 690 46 22, voor de toekenning van een huisnummer en voor de exacte busnummers bij meergezinswoningen.

Immigratie
Als je van het buitenland naar Wuustwezel verhuist,  moet je langs komen bij de dienst burgerzaken.  Zij handelen de uitreiking van documenten, zoals identiteitskaart, af.  Als je als vreemdeling van het buitenland naar Wuustwezel verhuist, moet je dit melden bij de dienst burgerzaken - dienst vreemdelingen.  Een lijst met voor te leggen documenten is hier verkrijgbaar. Ook politiek vluchtelingen melden zich hier aan. 

Emigratie
Als je naar het buitenland verhuist, moet je dit vlak voor je vertrek komen melden op de dienst burgerzaken.  De dag dat je de aangifte doet, is meteen ook de dag van afschrijving uit de bevolkingsregisters.

Andere openbare diensten
De dienst burgerzaken geeft je verhuizing via het rijksregister door aan:
-  de pensioendienst
-  de belastingdienst
Andere rijksdiensten die zelf toegang hebben tot de computer van het Rijksregister zullen automatisch op de hoogte zijn van uw nieuwe adres.

Met volgende instanties moet je zelf contact opnemen:
-  de post
-  openbare nutsvoorzieningen: water, elektriciteit, gas, TV-distributie, .
-  de VDAB, de vakbond
-  de bank, de verzekeringsmaatschappij