Voedselpakketten

Wat?: 

Als u een laag inkomen, schulden of andere problemen heeft, kan u bij het OCMW terecht voor voedselpakketten. De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding.

Voorwaarden: 

Een maatschappelijk werker zal nagaan of u recht heeft op een voesdelpakket.