Voorschotten

Het kan gebeuren dat je wel recht hebt op een sociale uitkering of een ander inkomen, maar dit inkomen nog niet ontvangt. Hierdoor kan je in financiële moeilijkheden geraken.

Je kan van het OCMW voorschotten krijgen. Deze voorschotten moeten volledig terugbetaald worden.

De meest voorkomende voorschotten zijn voorschotten op sociale uitkeringen:

  • Werkloosheidsuitkering
  • Pensioen
  • Ziekte uitkering