Vraag signalisatievergunning op tijd aan

Het openbaar domein is van iedereen. Maar soms heb je een stukje van het openbaar domein nodig om bijvoorbeeld werken uit te voeren, een container te plaatsen of een ladderlift te gebruiken voor een verhuis.

Wanneer je als eigenaar of aannemer iets op het trottoir, fietspad, een parkeerstrook of de rijbaan plaatst, moet je hiervoor steeds een signalisatievergunning aanvragen bij de politie. Veel mensen vragen deze vergunning pas op het laatste nippertje aan.

Hou er rekening mee dat je de aanvraag minstens 14 werkdagen op voorhand moet indienen. Anders kan de politie niet garanderen dat de vergunning binnen de gevraagde termijn wordt afgeleverd. Om andere weggebruikers tijdig te informeren, moet een parkeerverbod bijvoorbeeld al 48 uur van te voren geplaatst worden.

Hier kan je de aanvraag digitaal indienen.