Vreemdelingen

Het verblijf van vreemdelingen (niet-Belgen) wordt geregeld door de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Samen met het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 vormt dit de basis voor het verblijfsrecht voor vreemdelingen.

Wuustwezel wordt steeds internationalerDe vreemdeling die in België wenst te verblijven, dient zich binnen de 8 dagen aan te bieden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij effectief verblijft.
Hij zal dan in het bezit gesteld worden van een verblijfsdocument dat hij samen met zijn nationaal document (paspoort of identiteitskaart) steeds bij zich moet hebben. De aarde van dit verblijfsdocument is afhankelijk van de nationaliteit, de duur en de reden van het verblijf in België.

De algemene reglementering over deze materie kan je raadplegen op www.dofi.fgov.be.

Ook op de website www.diplomatie.be  vind je informatie in verband met reisdocumenten, visumaanvragen, legalisatie van documenten, adressen van ambassades enz.

De dienst burgerzaken zal je graag verder informeren.