Wonen en bouwen in Wuustwezel

"Wuustwezel is een gemeente in het buitengebied, die zich gefaseerd en kwalitatief hoogstaand wenst te ontwikkelen naar een groen hoofddorp, waar een goede woonkwaliteit samengaat met een evenwichtig platteland en waar een milieuvriendelijke en goed functionerende land- en tuinbouw hand in hand gaan met natuur en recreatief medegebruik."

Dit is de toekomstvisie neergeschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Wij zien het als een taak om in samenwerking met de bevolking, deze toekomstvisie in de praktijk om te zetten. Want mensen zekerheid geven, heeft veel te maken met een betaalbare en geschikte woning, een propere, veilige en kindvriendelijke leefomgeving.

Het gemeentelijk woonbeleidsplan beschrijft meer in de diepte welke projecten hiervoor in de periode 2014-2019 worden opgestart.