Wuustwezelnaar verrassend honkvast

Het aantal inwoners in onze gemeente is ook vorig jaar gestegen. Dat komt vooral omdat er slechts een beperkt aantal mensen wegtrokken uit de gemeente. De Wuustwezelnaar is dus redelijk honkvast. Op 31 december stond de teller op 21.539 inwoners of 190 mensen meer dan op het zelfde tijdstip het jaar voordien. 

Natuurlijke aangroei
Het voorbije jaar telden we 211 geboorten en 174 overlijdens. Corona deed dus wel de sterftecijfers stijgen, maar de verplichte lockdown zorgde niet voor extra geboorten.
Bij de jongens waren Leon, Lewis en Oscar de meest gekozen namen. De populairste meisjesnamen zijn Emma, Odette en Olivia.

Toenemende immigratie
Ook vorig jaar vonden opnieuw vele mensen de weg naar Wuustwezel, namelijk 1.133. Wuustwezel blijft dus een aantrekkelijke bestemming voor mensen die rust en natuur zoeken. Opvallend is wel dat er in vergelijking met de voorgaande jaren veel minder mensen onze gemeente verlieten; slechts 980 mensen zochten andere oorden op. Een mogelijke oorzaak zou de coronapandemie kunnen zijn, waardoor een aantal mensen hun verhuisplannen hebben uitgesteld.

Verdeling van de bevolking over de woonkernen
De 190 nieuwe inwoners vonden vooral onderdak in Loenhout. Daar kwamen er maar liefst 101 inwoners bij. Gooreind verwelkomende 71 nieuwkomers. In Wuustwezel gingen er bijna evenveel weg als er bij kwamen. Uiteindelijk waren er 18 inwoners meer. Dit dorp blijft wel veruit de grootste woonkern.

Aantal inwoners per woonkern in 2021

Gooreind

7.483

Loenhout

4.408

Wuustwezel
(incl. Sterbos en Braken)
9.458

Wuustwezel ook een stukje internationaal
Het aantal vreemdelingen op ons grondgebied is het voorbije jaar licht gestegen. Eind vorig jaar telden we 2.106 vreemdelingen. Bijna de helft hiervan komt uit Nederland (1.028). Daarnaast blijven Roemenië (568) en Polen (122) veruit de belangrijkste landen van herkomst. Op het grondgebied van onze gemeente verblijven momenteel meer dan 86 verschillende nationaliteiten.