Aanvraag vergunning wielerwedstrijd / doortocht / veldrit

Identiteit van de koersdirecteur

Die handelt namens het inrichtend comité en de verantwoordelijkheid ervoor opneemt, mede ook de verplichting aangaat de volgende voorstellen te eerbiedigen.

Aard van de wedstrijd
Categorie van wielrenners die aan de wedstrijd deelnemen
Tijdstip van de wedstrijd
Plaats en vertrek
Plaats van aankomst
Duur van de eigenlijke wedstrijd
:
:
Is er een publiciteitskaravaan
Duur van deze karavaan
:
:
Afstand van de wedstrijd
Hierbij gevoegd een gemeentelijk plan
met aanduiding van het parcours volgens de voorgeschreven kleuren.

ROOD: voor de gewestwegen;
BLAUW: voor de provinciewegen;
GROEN: voor de gemeentewegen;

Vertrek en aankomst zijn aangeduid met een zwarte streep en de letters V en A.
Het kruisen van de gewestwegen is met een rode dwarsstreep aangeduid; voor
Provinciewegen is dit met een blauwe dwarsstreep.

Bij elke van de kruispunten dient vermeld door wie het toezicht tijdens de wedstrijd zal worden uitgeoefend:
Signaalgever (S)
Locale politie - zone grens (P)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pdf doc docx gpx.
Er is
  • Geen verkeersomlegging
  • Er is wel een verkeersomlegging voorzien langs volgende straten (plan verkeersomlegging bijvoegen)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pdf doc docx gpx.
  • Geen begeleiding van de bereden locale politie-zone grens aangevraagd.
  • Wel begeleiding van de bereden locale politie-zone grens aangevraagd