e-loket

Welkom aan ons E-loket,

De gemeente Wuustwezel heet u van harte welkom op het e-loket. U kan langs deze weg de gemeentediensten bereiken voor een aantal administratieve handelingen. Het digitaal loket is dag en nacht, 7 dagen op 7 toegankelijk voor het publiek. Uiteraard blijft de mogelijkheid tot persoonlijk contact via het traditionele loket nog altijd bestaan.

Het aanbod bestaat in eerste instantie uit een reeks aanvraagformulieren, bijhorende reglementen en diverse beleidsdocumenten. In zijn totaliteit worden er op dit ogenblik een negentigtal documenten ter beschikking.gesteld. Een steeds toenemend aantal formulieren kan je online indienen, sommige documenten moeten eerst nog gedownload worden.
Een attest, getuigschrift of ander document aanvragen...

Daarnaast verwijzen we in ons e-loket ook naar belangrijke externe bronnen zoals de premiezoeker en de sociale kaart zodat onze inwoners ook snel toegang kunnen vinden tot het aanbod van de hogere overheden (provincie, Vlaams en federaal)

Ook de meldingskaart vind je terug in het e-loket. Met dit formulier kan je snel een defect, een beschadiging, een mistoestand, enz. melden aan het gemeentebestuur.

Tot slot heb je via het e-loket ook snel toegang tot enkele specifieke modules op deze website zoals verenigingenmodule en bedrijvenmodule. Deze modules laten toe om snel de contactgegevens van een vereniging of bedrijf uit Wuustwezel op te zoeken.  Wanneer er andere, specifieke modules beschikbaar komen,  zullen deze ook in het e-loket worden opgenomen.

Wij hopen natuurlijk dat vele mensen gebruik zullen maken van deze mogelijkheden. Het zal de wachtrijen aan de loketten ongetwijfeld doen afnemen en de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

Het college van burgemeester en schepenen