Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden www.wuustwezel.be

Aan het gebruik van deze site, de online aanvragen en aan de infiormatie op de website  zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden die hieronder worden beschreven.Onder "informatie" verstaat het gemeentebestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken. Door gebruik te maken van de website word je geacht deze algemene gebruikersvoorwaarden te aanvaarden.