Aanvraagformulier voor het verkrijgen van een gemeentelijk attest van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein

Aanvraagformulier tot het verkrijgen van een attest van de gemeente dat, desgevallend het bestaan van hinder ten gevolge van werken van algemen nut bevestigt.

Dit formulier dient bezorgd te worden op het gemeentehuis, tav de technische dienst (2de verdiep).

Na goedkeuring van dit document door het schepencollege kunnen volgende formulieren worden opgestuurd:

  •  Aanvraagformulier tot het verkrijgen van de erkenning door het participatiefonds
  •  Aanvraagformulier tot het verkrijgen van een inkomenscompensatievergoeding

Meer info hierover kan je vinden op deze pagina