Arbeidstrajectbegeleiding

Wat?: 

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Voorwaarden: 

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

 • moet u cliënt zijn bij het OCMW
 • moet u behoren tot een specifieke kansengroep:
  • leefloongerechtigde
  • allochtoon
  • laaggeschoold
  • werkzoekende met een arbeidshandicap
  • langdurig werkloos
Hoe?: 

De werkzoekende wordt via de sociale dienst van het OCMW doorverwezen naar de arbeidstrajectbegeleiding. Hij kan zich steeds aanmelden bij de permanentie van het OCMW en een aanvraag indienen.