De gemeenteraad van Wuustwezel

De gemeenteraad van Wuustwezel

De gemeenteraad bestaat uit de burgemeester, die tevens voorzitter is, de schepenen en de gemeenteraadsleden.
De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, vb. het goedkeuren van de rekening, de uitvoering van grote werken.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Sommige agendapunten moeten behandeld worden in besloten vergadering.
Sinds januari 2019 zijn alle gemeenteraadsleden ook OCMW-raadslid.

In zitting van 25 februari 2019 werd door de gemeenteraad en de OCMW-raad een huishoudelijk reglement aangenomen. Dit reglement bevat aanvullende regels over de werking van deze raden. De gemeente- en OCMW-raad hebben een wijziging aan het huishoudelijk reglement goedgekeurd in zitting van 25 augustus 2020. Het huishoudelijk reglement vind je hieronder in bijlage.

Samenstelling Gemeenteraad en OCMW-raad sinds 25 april 2022:

Lijst gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden Wuustwezel
Partij Naam
CD&V Dieter Wouters
CD&V Mai Van Thillo
CD&V May Aernouts
CD&V Kris Van Looveren
CD&V Rit Luyckx
CD&V Pieter Cools
CD&V Katrin Kempenaers
CD&V Sus Vissers
CD&V Lynn Vermeiren
CD&V Els Van Hasselt
CD&V Ilke Pompen
CD&V Roger Aernouts
CD&V Thijs Ruts
CD&V Glenn Verelst
CD&V Jan Van Looveren
CD&V Jan Cools
N-VA Koen Van Putte
N-VA Amber Vermeiren
N-VA Werner Vanden Eynden
N-VA Jens Stoffelen
Onafhankelijke Carrera Neefs
Vlaams Belang Marc Vanden Branden
Onafhankelijke Petra Laccroix
Open VLD Jasmijn Meirsman
Open VLD Wim Vorsselmans
Plus Helga Hoeymans
Plus Bruno Fiesack