Het brandgevaar in bos en heide

code groen in bos en heide

 

Volgens Brand Waarschuwings Index Antwerpen-Noord berekend door MeteoWing Luchtmacht en rekening houdend met de gegevens van het ANB meetstation Ekopower (Klein Schietveld te Kapellen) geldt vandaag volgende alarmeringsfase: Groen

De verschillende alarmeringsfases

GROEN: Weinig gevaar. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte. 

GEEL: Gevaar. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. De brandtoren in de Kalmthoutse Heide wordt extra bemand. 

ORANJE: Hoog gevaar. Wees voorzichtig! Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand. 

ROOD: Accuut gevaar. De toegang tot het gebied wordt afgeraden. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

Bijzonder Nood- en Interventieplan Bos en Heide

Het Groot Schietveld (1 571 ha) in Wuustwezel, het Klein Schietveld (640 ha) in Brasschaat, de Kalmthoutse en Brechtse Heide zijn brandgevoelige gebieden. Daarom heeft Wuustwezel in samenwerking met de buurgemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout en Kapellen een Bijzonder Nood- en Interventieplan Bos en Heide opgesteld.

Een belangrijk aandachtspunt in het BNIP Bos en Heide is de preventie. Er worden een aantal maatregelen genomen om te voorkomen dat er brand kan onstaan in deze risicogebieden. Eén van die preventieve maatregelen is het sensibiliseren van de bevolking. In bepaalde periodes van het jaar is het risico op brand groter dan in andere. Hoe meer mensen zich hier van bewust zijn, hoe kleiner de kans dat er zich een grote brand kan ontwikkelen. 

Het brandrisico in het natuurgebied wordt dagelijks berekend en gemeten aan de hand van de meteorologische toestand. Afhankelijk van het brandrisico zijn alarmeringsfases afgesproken met de hulpdiensten: groen, geel, oranje en rood. De fases worden bekendgemaakt op de infoborden bij de voornaamste toegangswegen tot de Kalmthoutse Heide. Of check bovenaan deze pagina de stand van de natuurbrandthermometer.

.