In openbaar onderzoek

Om de uitstoot van stikstof te beheren en waar mogelijk te beperken, heeft de Vlaamse overheid een ontwerp voor de programmatische aanpak stikstof (PAS) uitgewerkt. Om de effecten ervan op het leefmilieu te onderzoeken, is er tegelijk ook een ontwerp milieueffectrapport (MER) opgemaakt. Van 19 april tot 17 juni loopt hierover een openbaar onderzoek.

Kijk voor meer info op de website van het Departement Omgeving.